Asansörler Hakkında

Sık Sorulan Sorular

Asansör ve uygulamalar hakkında aklınıza takılan sorular varsa hemen bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

 • Makine dairesinin temizlenmesi,
 • Makine / Motor temizliği ve ekipman lastiği kontrolü,
 • Yağ ve rulman gresi seviye kontrolü ve temizlenmesi,
 • Motor kontaktörlerinin kontrolü ve temizlenmesi,
 • Kumanda panosunun kontrolü ve temizlenmesi,
 • Motor fren ayarının kontrolü ve (gerekiyorsa) ayarı,
 • Kapıların menteşe, kilit ve fiş kontaklarının kontrolü,
 • Otomatik kapı kat ve kabin eşiklerinin temizlenmesi,
 • Kabin üstü Revizyon anahtarının kontrolü,
 • Kabin ALARM ve DUR (varsa) buton/düğmesinin kontrolü,
 • Kabin üstü platformunun temizlenmesi,
 • Göstergelerin, yön ışıklarının, butonyerlerin işlerliği ve tüm ampullerin kontrolü,
 • Taşıyıcı çelik halatların kuyu boyunca kontrolü,
 • Kabin ve Karşı Ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesinin kontrolü ve (gerekirse) bunların tamamlanması,
 • Kabin ve Karşı Ağırlık yağdanlıklarının (gerekirse) ayarı,
 • Motor milinde boşluk kontrolü,
 • Katta durma hassasiyetinin kontrolü ve (gerekirse) ayarı,
 • Aşırı yük sisteminin kontrolü,
 • Kabin içi acil durum haberleşme, aydınlatma ve imdat sisteminin kontrolü,
 • Yangın söndürme cihazının yerinde ve çalışır olduğunun kontrolü,
 • Kat ve kabin içi işletme talimatlarının kontrolü.
 • Asansörünüzün son durumu için mühedislerimizce ücretsiz check-up.
 • Asansörünüze ruhsat alabilmek için CE standrtlarında revizyon teklifi.
 • Yönetmeliğin kanunen zorunlu kıldığı kabin içi EMNİYET kapınız var mı?
 • Kat kapılarındaki kilitler ÇİFT EMNİYETLİ mi ?
 • Ömrünü tamamlamış mevcut halatları sertifikalı halatlarla değiştire bilirsiniz.
 • Asansörünüz maksimum hızı aşarsa paraşüt (FREN) sistemi çalışıyor mu?
 • Acil durumlar için bulunan;
  1 – Stop butonu çalışıyor mu?
  2- İmdat sireni çalışıyor mu?
 • Alarm ve ışığı elektrik kesilse dahi 2 saat boyunca aktif tutabilirsiniz.
 • Elektrik kesildiğinden yakın kata getiren ACİL KURTARMA SİSTEMİ taktıra bilirsiniz.
 • Asansörünüzü aşırı yükten korumak için AŞIRI YÜK KONTAĞI taktırabilirsiniz.
 • Makine dairesindeki eski kumanda panosunu yenisiyle değiştirebilirsiniz.
 • Eski kat ve kabin buton yerlerinizin yenileriyle değiştirebilirsiniz.
 • VVVF frekans kontrolünü hız kontrol sistemi ile mevcut asansörünüzün hızını arttırabilir; kalkış duruş ve seyrini mükemmel hale getirebilirsiniz .

Asansör standartları güvenliği sağlamak amacı ile sürekli iyileştirmeyi temel alan çeşitli güvenlik kurallarını içeren standartlardır. Firmamız vermiş olduğu asansör hizmetlerinde gereken tüm standart maddelerini sizlerin güvenliği için en doğru şekilde uygulamaktadır.

TS 4789 ISO 7465
İnsan ve Yük Asansörleri
TS 4789 ISO 7465 T1
İnsan ve yük asansörleri
TS 10922 EN 81-1
Asansörler yapım ve montaj için güvenlik Kuralları
TS 10922 EN 81-1 A1
Asansörler Yapım ve montaj için güvenlik kuralları
TS 10922 EN 81-1 A2
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları
TS 12255 3.BASKI
Yetkili servisler – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları için
TS 13299
Asansör ve yürüyen merdiven bakım ve onarımcısı
TS 1812
Asansörlerin Hesap, Tasarım ve Yapım Kuralları (Elektrikle Çalışan İnsan ve Yük Asansörleri İçin)
TS 8237 ISO 4190-1
Asansörler – Yerleştirme ile ilgili boyutlar
TS 8238 ISO 4190-2
Asansörler – Yerleştirme ile ilgili boyutlar
TS 8239
Asansörler- Otomatik Kapılı- Yerleştirilmesi İle İlgili Boyutlar
TS EN 12015
Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı
TS EN 12016
Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı
TS EN 12385-5
Çelik tel halatlar – Güvenlik
TS EN 12385-5
AC Çelik tel halatlar
TS EN 13015
Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı
TS EN 50214
Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar
TS EN 627
Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin ve Yürüyen Yolcu Bantlarının Verilerinin Kaydedilmesi ve İzlenmesi Kuralları
TS EN 81-2
Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları
TS EN 81-2 A1
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları
TS EN 81-2 A2
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları
TS EN 81-28
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri
TS EN 81-3
Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları
TS EN 81-58
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Muayene ve deneyler
TS EN 81-70

Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar
TS EN 81-70 A1

Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar
TS EN 81-71+A1
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar
TS EN 81-72

Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar
TS EN 81-73
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları
TS EN 81-80
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları
TS EN ISO 10535

Özürlülerin Taşınması İçin Asansörler Özellikler ve Deney Metotları
TS IEC 245-5

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı
TS IEC 60227-6

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı
TS ISO 4190-5
Asansörler ve Servis Asansörleri
TS ISO 4190-6

Asansörler ve Servis Asansörleri
TS ISO 4190-6 T1
Asansörler ve Servis Asansörleri
TS ISO 8383
Gemi Asansörleri

Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları

Temel ilkesi, mevzuat düzeyindeki teknik kurallar ile bu kurallarla eş etkiye sahip standartların tümünün uyumlaştırılmasıdır. Klasik Yaklaşım çerçevesinde mevzuat uyumlaştırmasına konu teşkil eden alanların başlıcaları; tekstil ürünleri, elektrikli aletler, eczacılık ürünleri ve kozmetik ürünler, gıda maddeleri, tehlikeli maddeler, motorlu araçlar, tüketici ve çevrenin korunması olmuştur.

1985- YENİ YAKLAŞIM (NEW APPROACH)

Her bir ürünle ilgili mevzuatın uyumu yerine, benzer malların bir arada toplanmasıyla oluşturulan mal gruplarıyla ilgili olan ve temel gerekler olarak isimlendirilen insan can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki varlığının korunması çerçevesinde hazırlanan mevzuatın uyumlaştırılmasını öngören yaklaşımdır.

Temel ilkeleri şunlardır:

Mevzuat uyumu, Toplulukta serbest dolaşıma giren malların temel gerekleri karşılaması ile sınırlandırılmıştır.
Direktiflerdeki temel gereklere karşılık gelen ürünlere ilişkin teknik özellikler uyumlaştırılmış standartlarda yer alacaktır.
Uyumlaştırılmış standartları veya diğer standartları uygulamak isteğe bağlı olup, üretici her zaman diğer teknik belgelere de başvurabilecektir.
Uyumlaştırılmış standartlara uygun üretilen ürünlerin temel gerekleri karşıladığı kabul edilecektir.

1989- GLOBAL YAKLAŞIM

Temel ilkesi, test, deney ve belgelendirme konusunda karşılıklı tanımayı ve altyapıların yakınlaştırılmasını sağlamak ayrıca, karşılıklı güvenin ve şeffaflığın temini açısından akreditasyonun önemini vurgulamaktır.

1990- MODÜLER YAKLAŞIM

Temel amacı, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate alarak uygunluk değerlendirme yöntemleri belirlemektir.

Modüler Yaklaşım, mevzuat hazırlayıcılara yönelik oluşturulmuş bir modüller sistemidir. Mevzuat hazırlayıcı, düzenlemek istediği bir alanda insan, hayvan sağlığı ve güvenliğini ve çevre korumasını sağlamak üzere bu sektördeki malların özelliklerine ve taşıdıkları risk oranına göre seçtiği bir modülü veya modüller kombinasyonunu ilgili mevzuatın kapsamına alarak uygunluk değerlendirme prosedürlerini belirleyebilmektedir. A’dan H’ye kadar olmak üzere 8 adet modül vardır:

MODÜL A: İç Üretim Kontrolü
MODÜL B: Tip İncelemesi
MODÜL C: Tipe Uygunluk Beyanı
MODÜL D: Üretim Kalite Güvencesi
MODÜL E: Ürün Kalite Güvencesi
MODÜL F: Ürün Doğrulaması
MODÜL G: Birim Doğrulaması
MODÜL H: Tam Kalite Güvencesi

Mevzuat hazırlayıcılar, modüllerden faydalanarak, üreticiye, ürünün teknik düzenlemelere uyduğunu kanıtlamak için, birden fazla alternatif sunabilmektedirler. Ürünün direktifinde, birden fazla modül kombinasyonu bulunmakta ve üretici isterse bunlardan birini, isterse de ürünün Avrupa standardını uygulayabilmektedir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri aşağıdaki temel ilkelere dayanır:

Uyum sadece temel gereklerle (ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları) sınırlıdır.
Sadece temel gerekleri karşılayan ürünler serbest dolaşıma girebilir.

AB Resmi Gazetesinde yayımlanan ve ulusal standart haline getirilen uyumlaştırılmış standartlara uygun ürünlerin temel gerekleri karşıladığı kabul edilir.

Uyumlaştırılmış standartlara ve diğer teknik belgelere uymak isteğe bağlı olup; üretici temel gereklere uygunluğu sağlayacak diğer herhangi bir yolu seçmekte serbesttir.

Üreticiler direktiflerde yer alan farklı uygunluk değerlendirme yöntemlerini seçebilirler.

Kapsam: Kapsam direktifin kapsadığı ürünleri veya direktifin önlemeye çalıştığı tehlikenin niteliğini tanımlar. Ürünle ilgili riskleri veya bir olayla ilgili riskleri içerir.

Piyasaya Arz ve Hizmete Sokma: Üye ülkeler kişilerin sağlık ve güvenliğini veya kamu yararını tehlikeye sokmayan ürünlerin piyasaya arz edilmesinden ve hizmete sokulmasından sorumludur. Bu durum üye ülkelerin piyasa gözetimi sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir.

Temel Gerekler: Temel gerekler direktiflerin eklerinde yer alır ve direktifin amacını gerçekleştirmek için gerekli bütün hususları içerir. Sadece temel gerekleri karşılayan ürünler piyasaya arz edilebilir ve hizmete sokulabilir.

Serbest Dolaşım: Üye ülkeler CE işareti taşıyan ürünlerin, bu işaretin iliştirilmesini öngören direktif hükümlerine uygun olduğunu kabul etmek zorundadırlar. Buna göre, üye ülkeler sınırları içinde CE işareti taşıyan ürünlerin piyasaya arzını ve hizmete sokulmasını -eğer CE işaretinin iliştirilmesine ilişkin kurallara aykırı hareket edilmemişse- engelleyemez, kısıtlayamaz ve yasaklayamaz.

Uygunluk Varsayımı: Uyumlaştırılmış standarda göre hazırlanan ulusal standarda uygun ürünlerin temel gerekleri karşıladığı varsayılır. Üretici söz konusu standardı hiç uygulamazsa veya kısmen uygularsa, ürünün temel gerekleri karşıladığını belgelemek zorundadır.

Koruma Maddesi: Üye ülkeler, kamu yararı ile kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye sokan CE işaretli ürünlerin piyasaya arzını engellemek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca üye ülke bu hususu Komisyona bildirmek zorundadır. Komisyon söz konusu ulusal önlemi haklı görürse, gerekli önlemlerin alınmasını teminen diğer üye ülkelere de bilgi verir.

Uygunluk Değerlendirmesi: Üretici ürününü piyasaya arz etmeden önce direktifte öngörülen uygunluk değerlendirme yöntemlerini izlemek zorundadır.

Üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi, direktiflerde yer alan gerekleri yerine getiren ve üye ülke topraklarında kurulmuş olan onaylanmış kuruluşlarca yürütülür.

CE İşareti: Yeni Yaklaşım Direktifleri hükümlerine uygun olarak üretilen ürünler CE işareti taşımak zorundadır. Çünkü CE işareti ürünün, söz konusu ürüne uygulanabilir bütün direktiflerde yer alan temel gerekleri karşıladığını ve tüm uygunluk değerlendirme işlemlerinden geçtiğini gösterir. Üye ülkeler CE işaretini korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Uygulamada Koordinasyon: Komisyon veya üye ülke, uyumlaştırılmış standardın temel gerekleri karşılamadığını görürse, bu hususu direktiflerde öngörülen Daimi Komitelerin ve 98/34/EC sayılı Direktife göre oluşturulan Komitenin dikkatine sunar. Komisyon Komitelerin görüşlerini de dikkate alarak, uyumlaştırılmış standardın yürürlükten kaldırılıp kaldırılmadığını üye ülkelere bildirir.

AB’nin Yeni ve Global Yaklaşım dikkate alınarak hazırlanan fakat CE İşareti öngörmeyen direktifleri ise şunlardır:

a) Ambalajlama ve Atıkları
b) Yüksek Hızlı Ray Sistemleri
c) Normal Hızlı Ray Sistemleri
d) Denizcilik Ekipmanları
e) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Faydalı Bilgiler

Asansör kullanımı hakkında daha verimli bir süreç için bir bilgi düzeyine ihtiyaç duyulacaktır. Asansör için en uygun bölge iyi tespit edilmelidir. Bunun için gerekli çalışmalar özenli ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Asansör için yeterli ölçülere sahip bir kuyu ölçüsüne ihtiyaç duyulacaktır. İyi bir şekilde ayarlanan ölçüsü ile asansör hareket esnasında verimli bir süreç geçirecektir. Bunun için ölçüm ve planlama düzgün bir şekilde yapılıp bina için en ideal noktaya asansör entegre edilmelidir. Aksi takdirde asansör çalışma sürecinde sorunlar yaşanabilir. Bu da hiç hoş olmayacak bir durumdur ki bu hatanın geri dönüşü zor olacaktır. O yüzden bu sorunları yaşanmaması için iyi bir ölçüm gerekmektedir.

Asansörün elektrik tesisatı, sağlayacağı güç, motor ünitesi düzenli olarak kontrollerden geçirilmelidir. Bu öğelerin hepsi çok önemli olmaktadır. Asansör için yeterli güç sağlanmalıdır ki asansöre ait ekipmanlar verimli bir şekilde çalışabilsin. Elektrik tesisatı asansöre ait elektriksel işlemlerde rol oynayacağı için önem sırası olarak başlarda tutulmalıdır. Elektrik tesisatı sorunlu olan asansör hiçbir ekipmanına yeterli gücü sağlayamayacaktı. Bu da asansörün diğer ekipmanlarının da çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Motor ünitesinin gerekli bakımları yapılarak, gerekli yağlama işlemleri düzenli aralıklarla kontrol edilip yapılmalıdır. Motor gerekli gücü sağlamaz ise asansör hareket süreci için sıkıntılı bir sürecin başlangıcı olacaktır. Onun için asansör hareketi için yeterli güce sahip bir motora ihtiyaç duyulacaktır. Hidrolik sistemlerde yağ pompalamak için motorlara ihtiyaç duyulacaktır. Asansör hareketi için mil içine yeterli bir güçte yağ pompalanmaz ise asansör hareketi olumsuzlukla sonuçlanacaktır. Diğer şekilde aşırı bir güç ile yine bir verimsiz çalışma söz konusu olacaktır. Bunun için ideal bir motor gücü çok önemlidir.

Asansörün entegresi yapıldıktan sonra bakım çalışmaları belirli dönemlerde yapılmalıdır. Asansör ile karşılaşılan herhangi bir olumsuz durumda derhal asansör temin edilen firmaya haber verilmesi gerekmektedir. Asansör ile ilgili küçük bir sorun büyük olumsuzluklara neden olabilir. Bunun için firmamız tarafından gerekli önlemler alınıp profesyonel ekibimizle müdahale edilecektir. Can ve mal güvenliği esas prensip olmakla beraber, asansör temin eden kişinin de mağdur olmasını istemeyiz. Bunun için gerekli bakım ve onarım çalışmaları özenli ve dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. Asansörde meydana gelen her türlü sorun bizim kontrolümüz de olup gerekli işlem kısa sürelerde yapılacaktır.

Liftur Asansör olarak size ve işiniz için gerekli hassasiyeti gösterip hizmet etmekten onur duyarız.